Bygg moderne i skjærgården

Norske byggeforskrifter er strenge når det gjelder bygging i skjærgården og strandsonen. Det er likevel ingen regler som sier at all bygging i strandsonen eller skjærgården er totalforbudt, men de aller fleste typer bygg og bygninger er søknadspliktige, og må godkjennes av kommunen og naboene før du kan gå i gang. Dette kjenner vi jo til. I de fleste tilfeller må du ha laget en relativt detaljert skisse og plan over hvordan selve bygget eller boligen skal se ut, hvordan den ligger i terrenget, hvordan den er beliggende i forhold til grenser og gjeldende byggforskrifter, og så videre.
Når det formelle papirarbeidet er på plass og alle nødvendige godkjennelser er gitt, er det mange forskjellige muligheter når det gjelder valg av selve byggemetoden. Vi nordmenn er gjerne vant med at all bygging foregår på selve byggeplassen, og dette kan være en forholdsvis lang og tidkrevende prosess. Det kan bli dyrt, og det kan også kreve en god del egeninnsats dersom du vil få ned byggekostnadene.

Grunnarbeidet er nødvendig, uansett hvilken byggemetode du velger – selve tomten må klargjøres for byggingen av huset starter, med vann og avløp samt tilknytning til el-nettet i området. Men når dette er gjort, kan selve oppføringen av huset gjøres på både den vanlige, tungvinte metoden, eller ved å benytte enklere løsninger som gjør byggeprosessen både raskere, mindre transportkrevende og rimeligere. Dette er en løsning som stadig blir mer populær, både blant privatpersoner og erfarne byggfirmaer. Vi snakker selvfølgelig om modulhus, som produseres i form av ferdigstilte elementer som settes sammen på byggeplassen.

Det er mulig å bestille elementer som er klargjort for installasjon av vann og elektrisitet, med et avklart antall el-punkter, med forberedelser for bad, toalett og vaskerom, jacuzzi eller andre vannkrevende installasjoner, og med isolasjon etter behov samt vinduer og tak- og fasadeelementer. Alt dette og mer til forhåndsavklares med kunden før elementene går i produksjon. Timbeco produserer og oppfører elementhus med høy prefabrikeringsgrad, det vil si at alle elementene er klargjort slik at de kan settes sammen på stedet, og vann og elektrisitet er forberedt og kan kobles til. Alle avtalte spesifikasjoner er tatt med i modulene. Det er også mulig å gjøre bygningen eller huset klart for utvidelser og påbygg på et senere tidspunkt. Jo mer som er spesifisert på forhånd, desto enklere blir selve oppføringsprosessen på stedet. Det er også mulig å bestille arbeidskraft på byggeplassen, det vil si at elementprodusenten er behjelpelig med selve sammenkoblingen og oppføringen av elementene på tomten.

Dette er en metode for oppføring av bygninger som forenkler hele byggeprosessen drastisk. Man kan spare så mye som halvparten av tiden det tar, fra planlegging til ferdig hus. Og dette gjelder uansett om man vil ha en enkel hytte i massivtreelementer, eller om man vil bygge tomannsbolig i skjærgården eller på andre strandnære tomter. Fasaden og materialene kan også tilpasses omgivelsene på en måte som gjør at boligen glir naturlig inn i landskapet. Dette gjør til og med at selve søknadsprosessen om tillatelse til å bygge kan bli enklere. Det er nemlig ofte slik at bygninger som ikke virker ruvende eller fremmedartet i terrenget, lettere tillates av beslutningstakerne når man søker om byggetillatelse. Jo mer naturlig bygningen fremstår i området, desto mindre inngrep i naturen er det.

Det miljømessige aspektet ved modulhus er en annen årsak til at dette er en praktisk løsning, fordi selve oppføringsprosessen blir kortere, den er mindre transport- og arbeidskrevende, og oppføringstiden reduserer belastningen på omgivelsene mens byggingen pågår. I et område som i utgangspunktet er idyllisk plassert i skjærgården, er det gjerne ikke ønskelig med sterk trafikk- og transportbelastning og en byggeprosess som tar måneder og år. Derfor er det praktisk når elementene er ferdigprodusert på fabrikken og transporteres til byggeplassen under ett, eller ut fra når elementene skal monteres på stedet. Lagring og mengde bygningsavfall reduseres også på selve byggstedet, og dette får området til å fremstå ryddigere og mer innbydende mens byggearbeidet pågår. Dette letter selvfølgelig på trykket på et sted der naboer og myndigheter ikke ønsker at byggearbeidene skal ta for stort rom eller fokus. En byggeprosess som kan dra ut i årevis, kan kortes ned med mye tid, noe som igjen reduserer belastningen på omgivelsene.

Enkelte områder i Norge er avsatt for oppføring av mye bebyggelse de neste årene, blant annet for å holde tritt med befolkningsveksten. Dette gjelder for eksempel i Elverum kommune, der det også er stort behov for rehabilitering og nyoppføring av offentlige bygninger som skole, kino og bibliotek. Med omfattende byggevirksomhet de neste årene er det også en stor fordel å kunne benytte modulhus til bygging av boliger som utnytter arealene på mest mulig effektiv måte. I tillegg sparer produksjonen av elementer på fabrikk miljøet relativt mye. Dermed er det ikke bare effektivt, men også positivt for miljøet og omgivelsene på flere måter. Modulene gjør det også mulig å bygge i høyden, slik at påkrevet areal blir mindre, fordi det er mulig å få et stort antall boenheter på samme arealflate.

Prefabrikerte byggelementer er definitivt en byggemetode som har kommet for å bli, og stadig flere benytter seg av metoden for å skape et praktisk og funksjonelt bygg som er kostnads- og tidseffektivt. En moderne bolig kan oppføres på relativt små tomter, noe som også gjør elementhus egnet på små tomter i tettbygde strøk eller i skjærgården. Med tilpasningsmulighetene til natur og omgivelser med hensyn til valg av arkitektur og materialer blir dette den optimale måten å oppføre nye boliger og bygninger på. Dermed egner metoden seg både for oppføring av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og større leilighetskomplekser.

Du bør absolutt vurdere å ta en nærmere titt på hvilke muligheter som finnes med byggelementer og modulhus. Kanskje det kan være midt i blinken for deg som skal i gang med et byggeprosjekt i skjærgården, enten formålet er helårsbolig, sommerhus eller hytte til utleie. Mulighetene er mange, så det er bare å komme i gang med å hente inn informasjon. Lykke til med byggeprosessen og ditt nye modulhus!