Surfekultur

Surfere er selvfølgelig en mangfoldig gruppe der mennesker fra mange ulike bakgrunner er representerte. Likevel har vi en tendens til å tenke på surfere som en gruppe med sin egen kultur. Mye av årsaken til dette er at surfekulturen ble til på en bestemt tid på noen få steder.

Etter moderniseringen av surfing tidlig på 1900-tallet, kom det virkelige gjennombruddet på 1950- og 1960-tallet. Mange vil forbinde denne perioden med en viss optimisme og velstand kombinert med ungdomsopprør og store kulturforandringer. Det var i denne konteksten at kulturen ble til, først og fremst i California, men med viktige avleggere i Hawaii og Australia.

Surferne er så avhengige av de rette bølgene, som igjen vil si at de er avhengig av naturlige fenomener som vær, vind og tidevann. Dette tilsier at surfing ikke er en kontinuerlig aktivitet, men krever mye ventetid med spektakulære opplevelser innimellom. Surfing tiltrekker seg gjerne derfor en bestemt type person som både har evnen til å slappe av og være virkeløs, og samtidig er svært sugen på adrenalinkick og haVenice,_California_Beachr både den dristigheten og de fysiske attributtene som skal til for å lykkes som surfer. Det gjelder å ta det helt med ro til noen roper “surf’s up!”, og så er det full guffe og gassen i bånn. Dette fremsto i sin tid som et brudd med det konvensjonelle industrisamfunnets oppfatning av tid og hvordan det var fornuftig for enkeltmennesket å disponere tid og krefter.

Surfekulturen som oppsto særlig sør i California på 1960-tallet har hatt stor innvirkning på populærkulturen i store deler av den vestlige verden. Typen av bilmodeller som hadde treverk eller noe som så ut som treverk i deler av karosseriet var inspirert av surfebrett. Bikinien og de lange badeshortsene kalt baggies ble først populært blant surfere. I tillegg kom surfemusikken, som blant annet Beach Boys hadde stor suksess med. I tillegg hadde surfing stor innflytelse på utviklingen av andre, relaterte sporter, særlig skateboard, som ble til som en slags “fortaussurfing” når det ikke var bølger. Andre sporter som windsurfing, kiteboarding, wakeboarding og snowboard (det første snøbrettet kaltes “the Snurfer”) har også utgangspunkt i surfing.

Et annet aspekt ved surfekulturen er den sterke tilknytningen til havet og naturen. Mange føler at dette har en åndelig dimensjon, og surfere har ofte vært forbundet med religiøse uttrykk av typen New Age. På et mer biologisk plan er det verdt å minne om at vi evolusjonært startet i havet og endte opp på land. Det er med andre ord naturlig for mennesket å søke tilbake til havet.